Παλαιόχωρα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ